HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC UF BẰNG PHẦN MỀM WAVE


Đăng ký tham gia
KHÓA HỌC NÀY HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC UF BẰNG PHẦN MỀM WAVE
WAVE là phần mềm của DUPONT để hướng dẫn thiết kế các hệ thống lọc nước với công nghệ UF, RO, DI. Khóa học này được thiết kế để giúp học viên:
  • Giúp thiết kế ra hệ thống lọc UF nhanh hơn, chính xác hơn.
  • Cho phép chúng ta giả lập trong nhiều trường hợp để lựa chọn thiết kế tối ưu
  • Đưa ra một báo cáo đầy đủ các thông tin, bao gồm cả thông tin dự toán chi phí vận hành
  • Đưa ra được thông tin vận hành để hệ thống tuổi thọ vận hành cao
  • Theo chuẩn thiết kế hệ thống lọc UF của DOW DUPONT
Sau khóa học này, học viên sẽ:
  • Sử dụng WAVE thiết kế ra được hệ thống lọc UF.
  • Xuất được file báo cáo chi tiết với đầy đủ các thông tin để lựa chọn thiết bị lắp đặt.
  • Đưa ra thông tin vận hành hệ thống UF đã thiết kế.
  • Tính ra được chi phí vận hành của hệ thống UF đã thiết kế

Giảng viên

  • Mr. Trương Tường Tân

Thanh toán mua khóa học

Học phí

390.000đ

790.000đ

-51%

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Ho An Thanh

Nội dung khóa học rất đầy đủ, đúng như anh nói, cần phải thực hành nhiều mới lên tay được. Đang đợi mã để học tiếp các khóa sau.