khóa 2: HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC UF BẰNG PHẦN MỀM WAVE

Khóa học sử dụng phần mềm WAVE của Dupont để thiết kế hệ thống lọc nước công nghệ màng lọc UF
Mr. Trương Tường Tân
0 Đánh giá 16 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Sau khóa học này, học viên sẽ:
1. Sử dụng phần mềm WAVE thiết kế ra được hệ thống lọc nước công nghệ UF
2. Xuất được file báo cáo chi tiết với đầy đủ các thông tin để lựa chọn thiết bị và lắp đặt
3. Đưa ra thông tin vận hành hệ thống lọc UF đã thiết kế
4. Tính ra được chi phí vận hành hệ thống lọc UF đã thiết kế

Giới thiệu khóa học

WAVE là phần mềm của DUPONT để hướng dẫn thiết kế các hệ thống lọc nước với công nghệ UF, RO, DI. Khóa học này được thiết kế để giúp học viên sử dụng phần mềm, thiết kế ra hệ thống lọc nước nhanh, chính xác.

Khóa học này cung cấp:

 • Phần mềm để thiết kế hệ thống lọc UF: Các bạn tải và làm theo hướng dẫn cài đặt tại đây
 • Kiến thức để thiết kế hệ thống lọc nước UF: Các bạn xem nội dung các bài học
 • Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
 • Được trả lời câu hỏi và hướng dẫn trong các dự án thực tế

Chúc các bạn thành công với khóa học

Nội dung khóa học

 • Bài mở đầu: giới thiệu khóa học thiết kế hệ thống lọc nước UF bằng phần mềm WAVE Học thử 04:33
 • Bài 1.0 Giới thiệu khai báo thông tin dự án trong phần mềm WAVE 01:16
 • Bài 1.1 Khai báo thông tin người sử dụng trong phần mềm WAVE 01:29
 • Bài 1.2 Khai báo thông tin dự án trong phần mềm WAVE 01:38
 • Bài 1.3 Khai báo đơn vị tiền tệ trong phần mềm WAVE 01:49
 • Bài 1.4 Khai báo thông tin hóa chất trong phần mềm WAVE 01:36
 • Bài 1.5 Khai báo thông tin chi phí trong phần mềm WAVE 01:38
 • Bài 1.6 Khai báo thông tin hiệu suất bơm trong phần mềm WAVE 01:04
 • Bài 1.7 Khai báo đơn vị đo lường trong phần mềm WAVE 02:14
 • Bài 1.8 Khai báo lưu lượng nước đầu vào 01:56
 • Bài 1.9 Khai báo thông tin pH 02:18
 • Bài 2.0 Giới thiệu khai báo thông tin nước đầu vào 01:22
 • Bài 2.1 Chọn loại nguồn nước đầu vào 02:42
 • Bài 2.2 Thiết lập pH cho nước đầu vào 01:57
 • Bài 2.3 Khai báo thành phần nước đầu vào 01:10
 • Bài 2.4 Nhập thông tin các ion trong nguồn nước đầu vào 02:43
 • Bài 2.5 Cân bằng điện tích ION 03:36
 • Bài 2.6 Chọn nguồn nước đã lưu trong phần mềm WAVE 01:06
 • Bài 2.7 Chọn hóa chất cho các quá trình trong WAVE 02:33
 • Bài 2.8 Hòa trộn các dòng nước trong WAVE 01:58
 • Bài 3.1 Giới thiệu các thông tin cần thiết lập cho thiết kế hệ thống lọc UF 02:28
 • Bài 3.2 Chọn và xóa biểu tượng thiết kế hệ thống lọc UF 01:08
 • Bài 3.3 Chọn lưu lượng và tỉ lệ recovery Học thử 02:40
 • Bài 3.4 Nhập thông tin chất lượng nguồn nước đầu vào 00:52
 • Bài 3.5 Thiết lập các thông tin thiết kế hệ thống lọc UF 07:19
 • Bài 3.6 Thiết lập cấu hình hệ thống lọc UF 03:17
 • Bài 3.7 Lựa chọn bồn chứa nước 03:34
 • Bài 3.8 Đọc sơ đồ thiết kế hệ thống lọc UF Học thử 01:50
 • Bài 3.9 Tổng kết chương Thiết lập thiết kế hệ thống lọc UF trong phần mềm WAVE 00:38
 • Bài 4.1 Giới thiệu các chế độ vận hành của hệ thống lọc UF Học thử 01:09
 • Bài 4.2 Thiết lập chương trình backwash cho hệ thống lọc UF 06:50
 • Bài 4.3 Thiết lập chương trình ECB cho hệ thống lọc UF 07:50
 • Bài 4.4 Thiết lập chương trình CIP cho hệ thống lọc UF 07:02
 • Bài 4.5 Thiết lập các chế độ khác trong vận hành hệ thống UF 04:08
 • Bài 5.0 Giới thiệu xuất file báo cáo và hiệu chỉnh thiết kế hệ thống lọc UF 01:53
 • Bài 5.1 Thông tin thiết kế hệ thống lọc UF summary report 02:50
 • Bài 5.2 Đọc hiểu báo cáo chi tiết hệ thống lọc UF 08:04
 • Bài 5.3 Chỉnh sửa hệ thống lọc UF sau thiết kế 02:12
 • Bài 5.4 Lưu báo cáo thiết kế hệ thống lọc UF 00:28
 • Bài 6.0 Case study thiết kế hệ thống lọc UF trong phần mềm WAVE 17:58
 • Bài 7.0 Tổng kết khóa học thiết kế hệ thống UF bằng phần mềm WAVE 02:14

Thông tin giảng viên

Mr. Trương Tường Tân
73 Học viên 7 Khóa học

1. Profile:

Mr. Tan has worked at many FDI factories and water/wastewater treatment consultant firm. He is experienced with industrial water / wastewater treatment system operation, maintenance management, process optimisation, recycling, minimal liquid discharge and cost saving.

Mr. Tan has extensive practical experience in industrial water/wastewater treatment plants like physical-chemical treatment, biological treatment, filtration technologies (MF, UF, RO), Ion Exchange, evaporator. The objective in such projects is to recycle wastewater and zero liquid discharge . He also managed ultrapure water treatment plant project from installation, testing & commissioning to start up process and established the operation and maintenance team, prepare standard procedures and hand on training for client.

With this knowledge, Mr. Tan has operated online technical consultant channels: e -learning website, consultant website, fan page, YouTube to share water/wastewater treatment technologies to public and potential clients. He has a fan group on the water/wastewater treatment community.

Furthermore, Mr. Tan has experience in management and business development. He has ever managed a big team to operate and maintain water/wastewater treatment without unplan stop. He met and connected with many factories in various industries. He is also familiars with spare part, consumable and vendor management.

Currently, Mr. Tan is being water/wastewater technical manager at SUEZ. He is in charge to consult for not only local but also international projects.

2. Knowledge sharing projects:

 • Mentor of student group for water/wastewater treatment engineering. I help students to understand their career in water/wastewater treatment field. Lecturer at Ton Duc Thang university.
 • Founder of online technical consultant channel with knowledge in ultrapure water treatment at www.helocnuoc.com and www.aqua.edu.vn. . These e-learning about RO, UF, DI, ground water treatment and recycling water treatment technology for operators in water treatment plant, for engineers to design water treatment plant.
 • Founder of youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCXhqRQsXNr0-Q8fQ1bVWpJg. These video shares new technologies, new equipment or knowledge in water treatment.
 • Founder of facebook group: https://www.facebook.com/groups/locnuocsach. This group discusses about knowledge in design, install and operation water filtration plant.
 • Writing the book name: “How to own a water treatment plant” with knowledge about filtration technology (MF, UF, RO, DI) design and select equipment, installation, operation, maintenance and optimise water treatment plant.

3. Working nations

Vietnam, Malaysia, US, Philippines, The Netherlands

Học viên đánh giá

0
0 Đánh giá

0%

0%

0%

0%

0%

Khóa học liên quan

Khóa 1: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ - LỰA CHỌN THIẾT BỊ - LẮP ĐẶT - TESTING COMISSIONING HỆ THỐNG LỌC NƯỚC UF
Mr. Trương Tường Tân
(3) 18 Học viên
790.000đ
990.000đ
(-21%)
790.000đ 990.000đ -21%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 7 phút
Giáo trình: 41 Bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC