Card image cap
Hướng dẫn đăng ký thành viên

Bài viết này hướng dẫn cách đăng ký thành viên aquatekco

Card image cap
Hướng dẫn đăng ký khóa học

Bài viết này hướng dẫn cách đăng ký các khóa học trên aquatekco training

Card image cap
Hướng dẫn học các khóa học

Bài viết này hướng dẫn cách học các khóa học trên aquatekco training

Card image cap
KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC UF BẰNG PHẦN MỀM WAVE

khóa học này hướng dẫn cách tính toán thiết kế hệ thống lọc nước UF bằng phần mềm WAVE

Card image cap
KHÓA HỌC TÍNH TOÁN THIẾT KẾ - LỰA CHỌN THIẾT BỊ - LẮP ĐẶT - TESTING COMISSIONING VÀ START UP HỆ THỐNG LỌC NƯỚC UF

Khóa học này hướng dẫn tính toán thiết kế, lựa chọn thiết bị, lắp đặt, start up, testing và commissioning hệ thống lọc nước UF

Card image cap
KHÓA HỌC TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, LỰA CHỌN THIẾT BỊ, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT RO

Khóa học này hướng dẫn các kiến thức về tính toán thiết kế, lựa chọn thiết bị, lắp đặt, start up, testing và commissioning hệ…

Card image cap
KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC RO BẰNG PHẦN MỀM WAVE

Khóa học này hướng dẫn các kiến thức sử dụng phần mềm wave để thiết kế hệ thống lọc nước RO

Card image cap
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM WAVE THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT RO

Bài viết này hướng dẫn cách cài đặt phần mềm wave để thiết kế hệ thống lọc nước tinh khiết, siêu tinh khiết