Card image cap
Khóa học hướng dẫn quản lý vận hành hệ thống xử lý nước

Nếu bạn đang là một nhân viên vận hành, trưởng nhóm, một giám sát hệ thống xử lý nước trong nhà máy, thì đây là một khóa học dành cho bạn để thăng tiến trong sự nghiệp. Với các kiến thức từ khóa học này, bạn sẽ áp dụng để trở thành quản lý (manager) của các hệ thống xử lý nước hay của các hệ thống utility.

Card image cap
KHÓA HỌC THIẾT KẾ CỘT TRAO ĐỔI ION BẰNG PHẦN MỀM WAVE

khóa học này hướng dẫn cách sử dụng phần mềm wave để thiết kế cột trao đổi ion trong xử lý nước

Card image cap
KHÓA HỌC TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, LỰA CHỌN THIẾT BỊ, LẮP ĐẶT CỘT TRAO ĐỔI ION TRONG XỬ LÝ NƯỚC

Khóa học này cung cấp các kiến thức để người học có thể tự tính toán thiết kế, lựa chọn thiết bị và lắp đặt hệ thống trao đổi ion trong xử lý nước

Card image cap
HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT PHẦN MỀM WAVE THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT RO

Bài viết này hướng dẫn cách cài đặt phần mềm wave để thiết kế hệ thống lọc nước tinh khiết, siêu tinh khiết

Card image cap
KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC RO BẰNG PHẦN MỀM WAVE

Khóa học này hướng dẫn các kiến thức sử dụng phần mềm wave để thiết kế hệ thống lọc nước RO

Card image cap
KHÓA HỌC TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, LỰA CHỌN THIẾT BỊ, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT RO

Khóa học này hướng dẫn các kiến thức về tính toán thiết kế, lựa chọn thiết bị, lắp đặt, start up, testing và commissioning hệ thống lọc nước RO

Card image cap
KHÓA HỌC TÍNH TOÁN THIẾT KẾ - LỰA CHỌN THIẾT BỊ - LẮP ĐẶT - TESTING COMISSIONING VÀ START UP HỆ THỐNG LỌC NƯỚC UF

Khóa học này hướng dẫn tính toán thiết kế, lựa chọn thiết bị, lắp đặt, start up, testing và commissioning hệ thống lọc nước UF

Card image cap
KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC NƯỚC UF BẰNG PHẦN MỀM WAVE

khóa học này hướng dẫn cách tính toán thiết kế hệ thống lọc nước UF bằng phần mềm WAVE