KHÓA HỌC TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, LỰA CHỌN THIẾT BỊ, LẮP ĐẶT CỘT TRAO ĐỔI ION TRONG XỬ LÝ NƯỚC

Chào mừng các bạn đã đến với kháo học tính toán, thiết kế, lựa chọn thiết bị và lắp đặt hệ thống trao đổi ion trong xử lý nước .

Khóa học này sẽ cung cấp cho các bạn acsc kiến thức nền tảng để am hiểu về các bước tính toán số lượng hạt nhựa, tính toán kích cỡ bồn trao đổi ion, tính toán thiết kế hệ tái sinh cột trao đổi ion,…

Các bạn có thể ứng dụng kiến thức trong khó học này để thiết kế cột làm mềm nước, cột trao đổi ion mixed bed, cột trao đổi ion khử khoáng, cột trao đổi ion polishing.

 

Nội dung của khóa học bao gồm các bài học bên dưới

Các ứng dụng của cột lọc trao đổi ion trong nước

Nguyên lý trao đổi ion trong nước bằng hạt nhựa

Các loại hạt nhựa trong xử lý nước bằng trao đổi ion

Giới thiệu hạt nhựa trao đổi ion phổ biến trên thị trường

Các loại hệ thống trao đổi ion bằng hạt nhựa resin

Các cấu phần trong một hệ thống xử lý nước bằng phương pháp trao đổi ion

Các thông số cơ bản cần xem xét khi thiết kế cột trao đổi ion

Hướng dẫn tính số lượng Ion trong nước

 

Hướng dẫn đọc thông tin hạt nhựa

Hướng dẫn lựa chọn hạt nhựa

Hướng dẫn tính toán lượng hạt nhựa

Hướng dẫn lựa chọn kích thước cột trao đổi ion

Cấu trúc của một vỏ cột trao đổi ion

Hướng dẫn chọn đầu thu và phân phối nước

Hướng dẫn chọn van

Hướng dẫn chọn bơm

 

Cấu trúc một hệ thống tái sinh cột trao đổi ion

Các bước tái sinh cho cột trao đổi ion

Tính toán lượng hóa chất tái sinh cho cột trao đổi ion

Hướng dẫn chọn bồn chứa hóa chất cho hệ thống tái sinh

Hướng dẫn chọn bơm cho hệ thống tái sinh

Hướng dẫn chọn máy nén khí cho cột trao đổi ion

Hướng dẫn chọn các thiết bị phụ cho cột trao đổi ion

Hướng dẫn chọn hóa chất tái sinh và pha nồng độ

 

 

Chương trình chạy của cột trao đổi ion trong nước

Sơ đồ đi ống cho hệ thống cột trao đổi ion

Hướng dẫn thiết kế phần điện cho cột trao đổi ion

Danh sách bản vẽ của thiết kế cột trao đổi ion

Sản phẩm đầu ra của thiết kế cột trao đổi ion

Hướng dẫn lắp đặt cột lọc trao đổi ion

Hướng dẫn làm pressure test cho cột trao đổi ion

Hướng dẫn làm funtinal test

Hướng dẫn làm Testing and commissioning

Start up cột trao đổi ion

Tổng kết khóa học

 

Chúc các bạn thu nhặt được các kiến thức bổ ích trong khóa học

Bài viết cùng danh mục