HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TỐI ƯU HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC RO-DI

Chào mừng bạn đã tham gia khóa học hướng dẫn quản lý vận hành hệ thỗng xử lý nước siêu tinh khiết RODI (UPW). Khóa học này dành cho các bạn vận hành muốn phát triển sự nghiệp lên vị trí quản lý hệ thống xử lý nước.

Mr. Trương Tường Tân
1 đánh giá 1 học viên

Bạn sẽ học được gì

•Biết cách thực hiện các bước để start up một hệ thống xử lý nước
•Biết cách xây dựng hệ thống quản lý vận hành hệ thống xử lý nước
•Biết cách vận hành hợp lý để kéo dài tuổi thọ thiết bị
•Biết cách điều chỉnh để vận hành hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết
•Đưa ra được các quy trình vận hành chuẩn trong hệ thống lọc nước tinh khiết
•Đưa ra được các chương trình phòng ngừa sự cố vận hành hệ thống xử lý nước tinh khiết
•Biết cách quản lý thiết bị và vật tư  và con người cho hệ thống xử lý nước tinh khiết

Giới thiệu khóa học

Khóa học cung cấp các nội dung để một bạn vận hành có cái nhìn cao hơn ở tầm quản lý để quản lý thiết bị, hệ thống, con người , vật tư tiêu hao trong quản lý vận hành hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết RO-DI. Nội dung của kháo học bao gồm:

 

Phần 1 START UP HỆ THỐNG

Bài 1: Hướng dẫn làm sạch hệ thống lọc nước sau khi lắp đặt

Bài 2: Hướng dẫn kiểm tra áp suất hệ thống lọc nước tinh khiết

Bài 3: Hướng dẫn start up hệ thống lọc nước tinh khiết

Bài 4: Hướng dẫn làm functional test hệ thống lọc nước

Bài 5: Các thông số cần kiểm tra khi chạy testing và comissing

Bài 6: Hướng dẫn làm balancing hệ thống cấp nước tinh khiết

Bài 7: Các chú ý khi tắt mở hệ thống lọc nước tinh khiết

Bài 8: Ba nhóm thông số cần quan tâm khi vận hành hệ thống lọc nước tinh khiết

Phần 2 HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ VẬN HÀNH

Bài 9: Hướng dẫn xây dựng checklist vận hành

Bài 10: Hướng dẫn theo dõi các thông số critical

Bài 11: Hướng dẫn lập sổ nhật ký vận hành

Bài 12: Hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành chuẩn

Phần 3: HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH KÉO DÀI TUỔI THỌ MÀNG RO

Bài 13: Một số lưu ý để kéo dài tuổi thọ màng RO

Bài 14: Khi nào thì cần xúc rửa màng RO

Bài 15: 5 nhóm cáu cặn màng RO

Bài 16: Xác định loại hóa chất dùng cho tẩy rửa màng RO

Bài 17: Quy trình chung để tẩy rửa màng RO

Phần 4: HƯỚNG DẪN CÁC ĐIỀU CHỈNH ĐỂ VẬN HÀNH HỆ THỐNG

Bài 18: Hướng dẫn tinh chỉnh nồng độ polymer

Bài 19: Hướng dẫn tinh chỉnh sodium bisulfit

Bài 20: Hướng dẫn tinh chỉnh châm antiscalant

Bài 21: Hướng dẫn tinh chỉnh châm NaOH

Bài 22: Hướng dẫn tinh chỉnh UV

Bài 23: Hướng dẫn cài đặt CEDI

Phần 5: CÁC QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC TINH KHIẾT

Bài 24: Quy trình rửa ngược cột lọc đa vật liệu

Bài 25: Quy trình tái sinh cột làm mềm nước

Bài 26: Quy trình tái sinh cột mixed bed

Phần 6: CÁC CHƯƠNG TRÌNH NGĂN NGỪA SỰ CỐ VẬN HÀNH HỆ THỐNG NƯỚC TINH KHIẾT

Bài 27: Thiết kế hệ thống thông minh

Bài 28: Chương trình giám sát phát hiện sự cố sớm PEMS

Bài 29: Chương trình phân tích đánh giá rủi ro FMEA

Bài 30: Kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp RFC

Bài 31: Kế hoạch vận hành liên tục BCP

Bài 32: Quản lý sự thay đổi trong hệ thống xử lý nước

 Phần 7: QUẢN LÝ THIẾT BỊ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC

Bài 33: Quản lý danh mục thiết bị

Bài 34: Quản lý tình trạng thiết bị

Bài 35: Hướng dẫn lập chương trình hiệu chỉnh và kiểm định thiết bị

Phần 8: QUẢN LÝ VẬT TƯ VÀ CON NGƯỜI

Bài 36: Quản lý vật tư tiêu hao trong hệ thỗng xử lý nước

Bài 37: Quản lý nhân lực vận hành hệ thống xử lý nước

Bài 38: Quản lý an toàn trong vận hành hệ thống xử lý nước

 

 

Nội dung khóa học

 • Mở đầu giới thiệu khóa học quản lý vận hành hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết Học thử
 • Bài 1: Hướng dẫn kiểm tra áp suất hệ thống lọc nước tinh khiết 5:36
 • Bài 2: Hướng dẫn làm sạch hệ thống lọc nước sau khi lắp đặt 5:09
 • Bài 3: Hướng dẫn start up hệ thống lọc nước tinh khiết 4:38
 • Bài 4: Hướng dẫn làm functional test hệ thống lọc nước 4:57
 • Bài 5: Các thông số cần kiểm tra khi chạy testing và commissioning 2:43
 • Bài 6: Hướng dẫn làm balancing hệ thống cấp nước tinh khiết 4:46
 • Bài 7: Các chú ý khi tắt mở hệ thống lọc nước tinh khiết 4:26
 • Bài 8: Ba nhóm thông số cần quan tâm khi vận hành hệ thống lọc nước tinh khiết 3:37
 • Bài 9: Hướng dẫn xây dựng checklist vận hành 4:27
 • Bài 10: Hướng dẫn theo dõi các thông số critical 4:30
 • Bài 11: Hướng dẫn lập sổ nhật ký vận hành 3:18
 • Bài 12: Hướng dẫn xây dựng quy trình vận hành chuẩn 3:51
 • Bài 13: Một số lưu ý để kéo dài tuổi thọ màng RO 5:05
 • Bài 14: Khi nào thì cần xúc rửa màng RO 3:42
 • Bài 15: 4 nhóm cáu cặn màng RO Học thử
 • Bài 16: Xác định loại hóa chất dùng cho tẩy rửa màng RO 4:49
 • Bài 17: Quy trình chung để tẩy rửa màng RO 5:45
 • Bài 18: Hướng dẫn tinh chỉnh nồng độ polymer Học thử
 • Bài 19: Hướng dẫn tinh chỉnh sodium bisulfite NaHSO3 3:26
 • Bài 20: Hướng dẫn tinh chỉnh châm antiscalant 3:00
 • Bài 21: Hướng dẫn tinh chỉnh châm NaOH 3:11
 • Bài 22: Hướng dẫn cài đặt CEDI 4:14
 • Bài 23: Quy trình rửa ngược cột lọc đa vật liệu 3:08
 • Bài 24: Quy trình tái sinh cột làm mềm nước 3:37
 • Bài 25: Quy trình tái sinh cột mixed bed 2:10
 • Bài 26: Thiết kế hệ thống thông minh 3:32
 • Bài 27: Chương trình giám sát phát hiện sự cố sớm PEMS 4:51
 • Bài 28: Chương trình phân tích đánh giá rủi ro FMEA 4:48
 • Bài 29: Kế hoạch ứng phó sự cố khẩn cấp RFC 3:37
 • Bài 30: Kế hoạch vận hành liên tục BCP 3:33
 • Bài 31: Quản lý sự thay đổi trong hệ thống xử lý nước 2:54
 • Bài 32: Quản lý danh mục thiết bị 2:58
 • Bài 33: Quản lý tình trạng thiết bị 2:57
 • Bài 34: Hướng dẫn lập chương trình hiệu chỉnh và kiểm định thiết bị 2:32
 • Bài 35: Quản lý vật tư tiêu hao trong hệ thống xử lý nước 4:44
 • Bài 36: Quản lý nhân lực vận hành hệ thống xử lý nước 3:59
 • Bài 37: Quản lý an toàn trong vận hành hệ thống xử lý nước 5:47
 • Bài tổng kết và dặn dò 1:18

Thông tin giảng viên

Mr. Trương Tường Tân
17 học viên 7 khóa học

1. Profile:

Mr. Tan has Master degree in water treatment engineering and extensive practical experience in industrial water treatment plants like physical-chemical treatment, filtration technologies (MF, UF, RO ) and Ion Exchange. The objective in such projects is to continuous supply very high quality water at semi-conductor manufacturing company and recycling water at solar panel factory. He also managed Ultrapure water treatment plant project from installation, testing & commissioning to start up process and establish the operation and maintenance team and procedure. Tan used to work with WAVE application of DUPONT to design UF/RO/Polishing process. He also joined many international project to do the optimisation for water/wastewater treatment plant.

2. Working experience:

2019-2021

International work in projects:

• Technical application feasibility study for wastewater treatment with high concentrations of ammonia and nitrate from a fertilizer factory (Kazakhstan). Apply OLI software application to check the scale and corrosive of boiler system.

• Research applicable technology to remove cobalt in the wastewater of Avantium factory (Netherlands). The research showed some possible applications are: Precipitation, Electrolytic (DCE), Magnetic with ferrite precipitation, Ion exchange to remove cobalt in wastewater to very low concentrations.

• Review performance testing of STP Manfouha East and North (Kingdom of Saudi Arabia).

• Data processing and assessment for Chemours WWTP (Netherlands). The assessment has given input for improvement of the performance of WWTP.

• Data processing and assessment of operational performance STP AI Haer (Kingdom of Saudi Arabia). The assessment has given input information for STP operation to increase the performance of the WWTP.

• Prefeasibility study for central WWTP Nghi Son economic zone (Vietnam). The project has proposed feasible technologies which should apply to central WWTP Nghi Son economic zone base on review type of production, capacity, cost, sustainable design principles, environmental impact and social impact.

Founder of water treatment knowledge online channel sharing:

Knowledge in water treatment technologies:

 • www.helocnuoc.com
 • https://www.facebook.com/helocnuocro
 • https://www.youtube.com/channel/UCXhqRQsXNr0-Q8fQ1bVWpJg
 • www.aquatekco.edubit.vn

Group to discuss knowledge and experience in water treatment technologies

 • https://www.facebook.com/groups/locnuocsach
 • www.aquatekco.com

Factory projects

2017-2019: DMT First Solar WWTP project management and process supervisor (Vietnam)

Capacity 2500 m3/d combined system: Metal wastewater treatment system applies the physical-chemical treatment (Coagulation, flocculation, lamella settling), microfilter (media filter and auto backflushing filter) and ion exchange; High COD wastewater treatment system utilized advanced oxidation process technology (UV, FeCl3, H2O2); high TSS wastewater treatment system treated by microfilter (5 and 25 micro bag filter).

• Testing & commissioning, startup, operation and maintenance supervisor.

• Set up operation and maintenance team, procedure and document. Prepare material and training for team member.

• Build up the preventive maintenance program for DMT First Solar WWTP comply with zero unplanned shutdown.

• Monitor testing result of wastewater discharge and work with Dong Nam industrial park for discharge permit.

 

2017-2019: Project management, Testing & commissioning, start-up, operation and maintenance supervisor for DMT First Solar recycling plant (Vietnam)

The wastewater treatment technology of this plant utilizes Pressure filter, chemical precipitation, evaporator technology to produce distilled water and reuse 100% for the solar panel recycling leaching process.

• Coordinate with experts from Shredtech, Veolia, Ventilex, etc. to install and start up shredder machine, evaporator machine, dryer machine, pressure filter machine.

• Set up operation and maintenance team. Prepare material and training for team member to run the system meet capacity 54 tons/d.

• Optimise wastewater treatment process with reduce chemical from precipitation process and evaporator process.

 

2017-2019: DMT First Solar Ultrapure water treatment plant (Viertnam), capacity 2500 m3/d project management. The treatment technologies involved in this system are multimedia filter, microfilter, RO, CEDI, ion exchange, and UV sterilizer.

• Installation management, testing & commissioning, startup, operation and maintenance supervisor.

• Set up operation and maintenance team, procedure and document. Prepare material and training for team members.

• Procurement spare part and consumable for operation and maintenance plant.

• Build up the preventive maintenance program to comply with zero unplan shutdown, supply qualified water to the production area.

2014-2017: Intel Vietnam biological wastewater treatment plant 300 m3/d.

The treatment applies anoxic, moving bed biofilm reactor (MBBR), aeration tank, clarifier, and microfilter, etc. The wastewater discharge to Saigon High Tech Park (SHTP)  (QCVN 40:2011 class A).

• Testing & commissioning, startup, operation and maintenance supervisor.

• Set up operation and maintenance program to make sure wastewater discharge always comply with SHTP standard requirements.

 

2013-2017: Testing & commissioning, start-up, operation and maintenance supervisor for 300 m3/d water reclaim treatment system at Intel factory. (Vietnam)

This industrial wastewater recycle plant for the irrigation purpose with disc-filter combine with ultraviolet sterilizer technology.

2012-2017 Operation and maintenance supervisor at Intel factory 1200 m3/d industrial wastewater treatment plant (Vietnam)

• Manage the spare part and consumable, annual operation budget of the plant.

• Work with I&C team to optimise P&ID pH control to eliminate chemical overdosing and save operational costs.

2012 -2017 Operation and maintenance supervisor at Intel factory 7200 m3/d ultrapure water (UPW) treatment plant (Vietnam).

The treatment technologies involved in this plant are multimedia filter, micro filter, RO, mixed bed ion exchange, polishing ion exchange and ultraviolet sterilizer.

• Manage the spare part and consumable, annual operation budget of the plant.

• Manage the excellent operation to make sure UPW system meet water quality supply and zero unplanned shutdown.

• Improve the SCADA for smoothly control UPW pressure supply.

• Support mechanical team to manage cooling tower and chiller system in water issues.

• Manage the KAIZEN program for facility team to save cost from energy; water consumption and clearance of safety concern from working area.

• Lead 5S program for facility team.

 

3. Training

2020

2020

2019

2019

2018

Water / wastewater training in Netherlands - Deventer

Commercial RO water system design in Manila - Philippine

Industrial electrical panel installation training

Leadership wake up, America NLP training centre

Solar panel recycling in US - OHIO, First Solar

2018

Water and wastewater management at Kulim-Malaysia

2017

Building management certification of Construction College II

2012

Certificate of internal auditor ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

 

4. Working nations

Vietnam, Malaysia, US, Philippines, The Netherlands

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Trương Công Phượng

Khóa học hay lắm anh, anh nhớ bổ sung các form để anh em tham khảo nhé.

470.000đ 790.000đ -41%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 34 phút
Giáo trình: 39 bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC