Khóa 6: HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CỘT TRAO ĐỔI ION BẰNG PHẦN MỀM WAVE

Khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm WAVE để thiết kế hệ thống lọc nước trao đổi ion ứng dụng trong hệ thống làm mềm nước, hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết, hệ thống khử khoáng.
Mr. Trương Tường Tân
1 Đánh giá 13 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Bạn sẽ biết cách thiết kế các loại cột trao đổi ion trong xử lý nước như:

 • Cột làm mềm
 • Cột dealkalize 
 • Cột khử khoáng
 • Cột mixed bed 
 • Cột DI polishing

Giới thiệu khóa học

WAVE là phần mềm của DUPONT để hướng dẫn thiết kế các hệ thống lọc nước với công nghệ UF, RO, DI. Khóa học này được thiết kế để giúp học viên sử dụng phần mềm, thiết kế ra hệ thống lọc nước trao đổi ION DI nhanh, chính xác.

Khóa học này cung cấp:

 • Phần mềm để thiết kế hệ thống lọc ion exchange: Các bạn tải và làm theo hướng dẫn cài đặt tại đây
 • Kiến thức để thiết kế hệ thống lọc nước ion exchange: Các bạn xem nội dung các bài học
 • Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
 • Được trả lời câu hỏi và hướng dẫn trong các dự án thực tế

Chúc các bạn thành công với khóa học !

Nội dung khóa học

 • Bài 0.0 Giới thiệu khóa học thiết kế cột trao đổi ion bằng phần mềm WAVE Học thử 5:48
 • Bài 1.0 Giới thiệu khai báo thông tin dự án Học thử 1:16
 • Bài 1.1 Khai báo thông tin người sử dụng 1:29
 • Bài 1.2 Khai báo thông tin dự án 1:38
 • Bài 1.3 Khai báo đơn vị tiền tệ 1:49
 • Bài 1.4 Khai báo thông tin thư viện hóa chất 1:36
 • Bài 1.5 Khai báo thông tin chi phí 1:38
 • Bài 1.6 Khai báo thông tin hiệu suất bơm 1:04
 • Bài 1.7 Khai báo đơn vị đo lường 2:14
 • Bài 1.8 Khai báo thông tin lưu lượng nước đầu vào 1:56
 • Bài 1.9 Khai báo thông tin pH nước đầu ra 2:18
 • Bài 2.0 Giới thiệu khai báo thông tin nguồn nước đầu vào Học thử 1:22
 • Bài 2.1 Chọn loại nguồn nước đầu vào 2:42
 • Bài 2.2 Thiết lập pH cho nước đầu vào 1:57
 • Bài 2.3 Khai báo thành phần nước đầu vào 1:10
 • Bài 2.4 Khai báo các ion trong nguồn nước đàu vào 2:43
 • Bài 2.5 Cân bằng điện tích ION 3:36
 • Bài 2.6 Chọn nguồn nước đã lưu trong phần mềm WAVE 1:06
 • Bài 2.7 Chọn hóa chất cho các quá trình trong WAVE 2:33
 • Bài 2.8 Hòa trộn các dòng nước trong WAVE 1:58
 • Bài 3.1 Đưa thiết kế cột trao đổi ion vào thiết kế trong WAVE 3:15
 • Bài 3.2 Xóa thiết kế cột trao đổi ion trong WAVE 0:47
 • Bài 3.3 Chọn lưu lượng và tỷ lệ recovery Học thử 1:23
 • Bài 3.4 Thiết lập các thông tin đầu vào 1:23
 • Bài 3.5 Chọn mục đích chạy thiết kế cột trao đổi ion 3:22
 • Bài 3.6 Đồng bộ các train trong phần mềm WAVE 1:49
 • Bài 3.7 Thiết lập các thông tin lưu lượng thiết kế 0:46
 • Bài 3.8 Thiết lập các tần suất tái sinh cột trao đổi ion 1:36
 • Bài 3.9 Thiết lập các cột trao đổi ion phụ trong WAVE 2:34
 • Bài 3.10 Chọn cách bố trí hạt nhựa trong WAVE 2:59
 • Bài 3.11 Thiết lập hệ thống tái sinh cột trao đổi ion trong WAVE 1:09
 • Bài 3.12 Thiết lập tháp loại bỏ khí gas trong WAVE 1:58
 • Bài 3.13 Chọn hạt nhựa cho cột trao đổi ion 0:29
 • Bài 3.14 Thiết lập các điều kiện tái sinh cột trao đổi ion 3:36
 • Bài 3.15 Thiết lập các điều kiện tái sinh cột trao đổi ion nâng cao 6:14
 • Bài 3.16 Thiết lập thông tin thiết bị cột trao đổi ion 2:00
 • Bài 3.17 Thiết lập yêu cầu chất lượng dòng sản phẩm đầu ra 4:12
 • Bài 3.18 Thiết lập hệ số an toàn cho thiết kế cột trao đổi ion 2:08
 • Bài 3.19 Thiết lập thông tin trung hòa dòng nước thải tái sinh cột trao đổi ion 1:54
 • Bài 3.20 Lựa chọn hóa chất tái sinh cho cột trao đổi ion 1:23
 • Bài 3.21 Tối ưu châm hóa chất cho quá trình tái sinh 1:16
 • Bài 3.22 Đánh giá hiệu suất của cột trao đổi ion 2:05
 • Bài 3.23 Hiệu chỉnh các thông số thiết kế 1:49
 • Bài 4.1 Chạy và đọc hiểu báo cáo summary report 9:46
 • Bài 4.2 Chạy và đọc hiểu báo cáo chi tiết 7:43
 • Bài 4.3 Chỉnh sửa nhiệt độ và tỷ lệ recovery sau thiết kế cột trao đổi ion Học thử 2:36
 • Bài 4.4 Xuất file báo cáo và lưu 1:45
 • Bài 5.1 Chạy dự án demo ví dụ 16:04
 • Bài 6.0 Tổng kết khóa học thiết kế cột trao đổi ion bằng phần mềm wave Học thử 2:25

Thông tin giảng viên

Mr. Trương Tường Tân
162 Học viên 7 Khóa học

1. Profile:

Mr. Tan has worked at many FDI factories and water/wastewater treatment consultant firm. He is experienced with industrial water / wastewater treatment system operation, maintenance management, process optimisation, recycling, minimal liquid discharge and cost saving.

Mr. Tan has extensive practical experience in industrial water/wastewater treatment plants like physical-chemical treatment, biological treatment, filtration technologies (MF, UF, RO), Ion Exchange, evaporator. The objective in such projects is to recycle wastewater and zero liquid discharge . He also managed ultrapure water treatment plant project from installation, testing & commissioning to start up process and established the operation and maintenance team, prepare standard procedures and hand on training for client.

With this knowledge, Mr. Tan has operated online technical consultant channels: e -learning website, consultant website, fan page, YouTube to share water/wastewater treatment technologies to public and potential clients. He has a fan group on the water/wastewater treatment community.

Furthermore, Mr. Tan has experience in management and business development. He has ever managed a big team to operate and maintain water/wastewater treatment without unplan stop. He met and connected with many factories in various industries. He is also familiars with spare part, consumable and vendor management.

Currently, Mr. Tan is being water/wastewater technical manager at SUEZ. He is in charge to consult for not only local but also international projects.

2. Knowledge sharing projects:

 • Mentor of student group for water/wastewater treatment engineering. I help students to understand their career in water/wastewater treatment field. Lecturer at Ton Duc Thang university.
 • Founder of online technical consultant channel with knowledge in ultrapure water treatment at www.helocnuoc.com and www.aqua.edu.vn. . These e-learning about RO, UF, DI, ground water treatment and recycling water treatment technology for operators in water treatment plant, for engineers to design water treatment plant.
 • Founder of youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCXhqRQsXNr0-Q8fQ1bVWpJg. These video shares new technologies, new equipment or knowledge in water treatment.
 • Founder of facebook group: https://www.facebook.com/groups/locnuocsach. This group discusses about knowledge in design, install and operation water filtration plant.
 • Writing the book name: “How to own a water treatment plant” with knowledge about filtration technology (MF, UF, RO, DI) design and select equipment, installation, operation, maintenance and optimise water treatment plant.

3. Working nations

Vietnam, Malaysia, US, Philippines, The Netherlands

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Trương Quốc Bảo

Khóa học rất chuyên nghiệp. Cần đính kèm thêm 1 số form mẫu.

Khóa học liên quan

Khóa 5: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, LỰA CHỌN THIẾT BỊ, LẮP ĐẶT VÀ START UP HỆ THỐNG TRAO ĐỔI ION
Mr. Trương Tường Tân
(1) 22 Học viên
990.000đ
1.390.000đ
(-29%)
990.000 1.390.000 -29%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 12 phút
Giáo trình: 49 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC