Khóa 6: HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CỘT TRAO ĐỔI ION BẰNG PHẦN MỀM WAVE

Khóa học hướng dẫn sử dụng phần mềm WAVE để thiết kế hệ thống lọc nước trao đổi ion ứng dụng trong hệ thống làm mềm nước, hệ thống xử lý nước siêu tinh khiết, hệ thống khử khoáng.
Mr. Trương Tường Tân
1 Đánh giá 11 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Bạn sẽ biết cách thiết kế các loại cột trao đổi ion trong xử lý nước như:

 • Cột làm mềm
 • Cột dealkalize 
 • Cột khử khoáng
 • Cột mixed bed 
 • Cột DI polishing

Giới thiệu khóa học

WAVE là phần mềm của DUPONT để hướng dẫn thiết kế các hệ thống lọc nước với công nghệ UF, RO, DI. Khóa học này được thiết kế để giúp học viên sử dụng phần mềm, thiết kế ra hệ thống lọc nước trao đổi ION DI nhanh, chính xác.

Khóa học này cung cấp:

 • Phần mềm để thiết kế hệ thống lọc ion exchange: Các bạn tải và làm theo hướng dẫn cài đặt tại đây
 • Kiến thức để thiết kế hệ thống lọc nước ion exchange: Các bạn xem nội dung các bài học
 • Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
 • Được trả lời câu hỏi và hướng dẫn trong các dự án thực tế

Chúc các bạn thành công với khóa học !

Nội dung khóa học

 • Bài 0.0 Giới thiệu khóa học thiết kế cột trao đổi ion bằng phần mềm WAVE Học thử 05:48
 • Bài 1.0 Giới thiệu khai báo thông tin dự án Học thử 01:16
 • Bài 1.1 Khai báo thông tin người sử dụng 01:29
 • Bài 1.2 Khai báo thông tin dự án 01:38
 • Bài 1.3 Khai báo đơn vị tiền tệ 01:49
 • Bài 1.4 Khai báo thông tin thư viện hóa chất 01:36
 • Bài 1.5 Khai báo thông tin chi phí 01:38
 • Bài 1.6 Khai báo thông tin hiệu suất bơm 01:04
 • Bài 1.7 Khai báo đơn vị đo lường 02:14
 • Bài 1.8 Khai báo thông tin lưu lượng nước đầu vào 01:56
 • Bài 1.9 Khai báo thông tin pH nước đầu ra 02:18
 • Bài 2.0 Giới thiệu khai báo thông tin nguồn nước đầu vào Học thử 01:22
 • Bài 2.1 Chọn loại nguồn nước đầu vào 02:42
 • Bài 2.2 Thiết lập pH cho nước đầu vào 01:57
 • Bài 2.3 Khai báo thành phần nước đầu vào 01:10
 • Bài 2.4 Khai báo các ion trong nguồn nước đàu vào 02:43
 • Bài 2.5 Cân bằng điện tích ION 03:36
 • Bài 2.6 Chọn nguồn nước đã lưu trong phần mềm WAVE 01:06
 • Bài 2.7 Chọn hóa chất cho các quá trình trong WAVE 02:33
 • Bài 2.8 Hòa trộn các dòng nước trong WAVE 01:58
 • Bài 3.1 Đưa thiết kế cột trao đổi ion vào thiết kế trong WAVE 03:15
 • Bài 3.2 Xóa thiết kế cột trao đổi ion trong WAVE 00:47
 • Bài 3.3 Chọn lưu lượng và tỷ lệ recovery Học thử 01:23
 • Bài 3.4 Thiết lập các thông tin đầu vào 01:23
 • Bài 3.5 Chọn mục đích chạy thiết kế cột trao đổi ion 03:22
 • Bài 3.6 Đồng bộ các train trong phần mềm WAVE 01:49
 • Bài 3.7 Thiết lập các thông tin lưu lượng thiết kế 00:46
 • Bài 3.8 Thiết lập các tần suất tái sinh cột trao đổi ion 01:36
 • Bài 3.9 Thiết lập các cột trao đổi ion phụ trong WAVE 02:34
 • Bài 3.10 Chọn cách bố trí hạt nhựa trong WAVE 02:59
 • Bài 3.11 Thiết lập hệ thống tái sinh cột trao đổi ion trong WAVE 01:09
 • Bài 3.12 Thiết lập tháp loại bỏ khí gas trong WAVE 01:58
 • Bài 3.13 Chọn hạt nhựa cho cột trao đổi ion 00:29
 • Bài 3.14 Thiết lập các điều kiện tái sinh cột trao đổi ion 03:36
 • Bài 3.15 Thiết lập các điều kiện tái sinh cột trao đổi ion nâng cao 06:14
 • Bài 3.16 Thiết lập thông tin thiết bị cột trao đổi ion 02:00
 • Bài 3.17 Thiết lập yêu cầu chất lượng dòng sản phẩm đầu ra 04:12
 • Bài 3.18 Thiết lập hệ số an toàn cho thiết kế cột trao đổi ion 02:08
 • Bài 3.19 Thiết lập thông tin trung hòa dòng nước thải tái sinh cột trao đổi ion 01:54
 • Bài 3.20 Lựa chọn hóa chất tái sinh cho cột trao đổi ion 01:23
 • Bài 3.21 Tối ưu châm hóa chất cho quá trình tái sinh 01:16
 • Bài 3.22 Đánh giá hiệu suất của cột trao đổi ion 02:05
 • Bài 3.23 Hiệu chỉnh các thông số thiết kế 01:49
 • Bài 4.1 Chạy và đọc hiểu báo cáo summary report 09:46
 • Bài 4.2 Chạy và đọc hiểu báo cáo chi tiết 07:43
 • Bài 4.3 Chỉnh sửa nhiệt độ và tỷ lệ recovery sau thiết kế cột trao đổi ion Học thử 02:36
 • Bài 4.4 Xuất file báo cáo và lưu 01:45
 • Bài 5.1 Chạy dự án demo ví dụ 16:04
 • Bài 6.0 Tổng kết khóa học thiết kế cột trao đổi ion bằng phần mềm wave Học thử 02:25

Thông tin giảng viên

Mr. Trương Tường Tân
145 Học viên 7 Khóa học

1. Profile:

Mr. Tan has worked at many FDI factories and water/wastewater treatment consultant firm. He is experienced with industrial water / wastewater treatment system operation, maintenance management, process optimisation, recycling, minimal liquid discharge and cost saving.

Mr. Tan has extensive practical experience in industrial water/wastewater treatment plants like physical-chemical treatment, biological treatment, filtration technologies (MF, UF, RO), Ion Exchange, evaporator. The objective in such projects is to recycle wastewater and zero liquid discharge . He also managed ultrapure water treatment plant project from installation, testing & commissioning to start up process and established the operation and maintenance team, prepare standard procedures and hand on training for client.

With this knowledge, Mr. Tan has operated online technical consultant channels: e -learning website, consultant website, fan page, YouTube to share water/wastewater treatment technologies to public and potential clients. He has a fan group on the water/wastewater treatment community.

Furthermore, Mr. Tan has experience in management and business development. He has ever managed a big team to operate and maintain water/wastewater treatment without unplan stop. He met and connected with many factories in various industries. He is also familiars with spare part, consumable and vendor management.

Currently, Mr. Tan is being water/wastewater technical manager at SUEZ. He is in charge to consult for not only local but also international projects.

2. Knowledge sharing projects:

 • Mentor of student group for water/wastewater treatment engineering. I help students to understand their career in water/wastewater treatment field. Lecturer at Ton Duc Thang university.
 • Founder of online technical consultant channel with knowledge in ultrapure water treatment at www.helocnuoc.com and www.aqua.edu.vn. . These e-learning about RO, UF, DI, ground water treatment and recycling water treatment technology for operators in water treatment plant, for engineers to design water treatment plant.
 • Founder of youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCXhqRQsXNr0-Q8fQ1bVWpJg. These video shares new technologies, new equipment or knowledge in water treatment.
 • Founder of facebook group: https://www.facebook.com/groups/locnuocsach. This group discusses about knowledge in design, install and operation water filtration plant.
 • Writing the book name: “How to own a water treatment plant” with knowledge about filtration technology (MF, UF, RO, DI) design and select equipment, installation, operation, maintenance and optimise water treatment plant.

3. Working nations

Vietnam, Malaysia, US, Philippines, The Netherlands

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Trương Quốc Bảo

Khóa học rất chuyên nghiệp. Cần đính kèm thêm 1 số form mẫu.

Khóa học liên quan

Khóa 5: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, LỰA CHỌN THIẾT BỊ, LẮP ĐẶT VÀ START UP HỆ THỐNG TRAO ĐỔI ION
Mr. Trương Tường Tân
(1) 20 Học viên
990.000đ
1.390.000đ
(-29%)
990.000 1.390.000 -29%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 12 phút
Giáo trình: 49 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC