Khóa 5: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, LỰA CHỌN THIẾT BỊ, LẮP ĐẶT VÀ START UP HỆ THỐNG TRAO ĐỔI ION

Khóa học cung cấp kiến thức để tính toán và thiết kế cột trao đổi ion bằng hạt nhựa ứng dụng trong các công nghệ làm mềm nước, xử lý nước siêu tinh khiết, nước khử khoáng
Mr. Trương Tường Tân
1 Đánh giá 22 Học viên

Bạn sẽ học được gì

 • Bạn sẽ biết cách tính toán thiết kế hệ thống làm mềm nước, hệ thống demin, ion exchange mixed bed, polishing
 • Bạn sẽ biết cách lựa chọn thiết bị để lắp đặt hệ thống làm mềm nước, hệ thống demin, ion exchange mixed bed, polishing
 • Bạn sẽ nắm được quy trình làm functional test, testing và comissioning và start up hệ thống làm mềm nước, hệ thống demin, ion exchange mixed bed, polishing

Giới thiệu khóa học

khóa học thiết kế, tính toán, lựa chọn thiết bị, testing comissioning và start up hệ thống trao đổi ion trong xử lý nước nhằm cung cấp kiến thức cho các bạn thi công lắp đặt, chủ quản, vận hành các hệ thống làm mềm nước, hệ thống khử khoáng demin, hệ thống ion mixed bed, hệ thống polishing. 

Khóa học này cung cấp:

 • Kiến thức để thiết kế hệ thống lọc nước UF: Các bạn xem nội dung các bài học
 • Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
 • Được trả lời câu hỏi và hướng dẫn trong các dự án thực tế

Chúc các bạn thành công với khóa học!

Nội dung khóa học

 • Bài 1: Các ứng dụng của cột lọc trao đổi ion trong nước 4:19
 • Bài 2: Nguyên lý trao đổi ion trong nước bằng hạt nhựa 7:46
 • Bài 3: Các loại hạt nhựa trong xử lý nước bằng trao đổi ion 3:06
 • Bài 4: Giới thiệu hạt nhựa trao đổi ion phổ biến trên thị trường 4:40
 • Bài 5: Các loại hệ thống trao đổi ion bằng hạt nhựa resin 3:21
 • Bài 6: Các cấu phần trong một hệ thống xử lý nước bằng phương pháp trao đổi ion 3:23
 • Bài 7: Các thông số cơ bản cần xem xét khi thiết kế cột trao đổi ion 3:12
 • Bài 8: Hướng dẫn tính số lượng Ion trong nước Học thử 4:17
 • Bài 9: Hướng dẫn đọc thông tin hạt nhựa 6:50
 • Bài 10: Hướng dẫn lựa chọn hạt nhựa resin 3:01
 • Bài 11: Hướng dẫn tính toán lượng hạt nhựa Học thử 4:42
 • Bài 12: Hướng dẫn lựa chọn kích thước cột trao đổi ion 5:03
 • Bài 13: Cấu trúc của một vỏ cột trao đổi ion 4:11
 • Bài 14: Hướng dẫn chọn đầu thu và phân phối nước 3:19
 • Bài 15: Hướng dẫn chọn van 2:57
 • Bài 16: Hướng dẫn chọn bơm 3:22
 • Bài 17: Cấu trúc một hệ thống tái sinh cột trao đổi ion 4:58
 • Bài 18: Các bước tái sinh cho cột trao đổi ion 6:51
 • Bài 19: Tính toán lượng hóa chất tái sinh cho cột trao đổi ion 10:54
 • Bài 20: Hướng dẫn chọn bồn chứa hóa chất cho hệ thống tái sinh 2:42
 • Bài 21: Hướng dẫn chọn bơm cho hệ thống tái sinh 4:32
 • Bài 22: Hướng dẫn chọn máy nén khí cho cột trao đổi ion 6:35
 • Bài 23: Hướng dẫn chọn các thiết bị phụ cho cột trao đổi ion 4:03
 • Bài 24: Hướng dẫn chọn hóa chất tái sinh và pha nồng độ 3:35
 • Bài 25: Thiết kế chương trình chạy của cột trao đổi ion trong nước 4:32
 • Bài 26: Sơ đồ đi ống cho hệ thống cột trao đổi ion 2:25
 • Bài 27: Hướng dẫn thiết kế phần điện cho cột trao đổi ion 4:23
 • Bài 28: Danh sách bản vẽ của thiết kế cột trao đổi ion 3:51
 • Bài 29: Sản phẩm đầu ra của thiết kế cột trao đổi ion 3:05
 • Bài 30: Hướng dẫn lắp đặt cột lọc trao đổi ion 4:10
 • Bài 31: Hướng dẫn làm pressure test cho cột trao đổi ion 1:59
 • Bài 32: Hướng dẫn làm funtinal test 2:23
 • Bài 33: Start up cột trao đổi ion 3:25
 • Bài Tổng kết khóa học 1:43

Thông tin giảng viên

Mr. Trương Tường Tân
162 Học viên 7 Khóa học

1. Profile:

Mr. Tan has worked at many FDI factories and water/wastewater treatment consultant firm. He is experienced with industrial water / wastewater treatment system operation, maintenance management, process optimisation, recycling, minimal liquid discharge and cost saving.

Mr. Tan has extensive practical experience in industrial water/wastewater treatment plants like physical-chemical treatment, biological treatment, filtration technologies (MF, UF, RO), Ion Exchange, evaporator. The objective in such projects is to recycle wastewater and zero liquid discharge . He also managed ultrapure water treatment plant project from installation, testing & commissioning to start up process and established the operation and maintenance team, prepare standard procedures and hand on training for client.

With this knowledge, Mr. Tan has operated online technical consultant channels: e -learning website, consultant website, fan page, YouTube to share water/wastewater treatment technologies to public and potential clients. He has a fan group on the water/wastewater treatment community.

Furthermore, Mr. Tan has experience in management and business development. He has ever managed a big team to operate and maintain water/wastewater treatment without unplan stop. He met and connected with many factories in various industries. He is also familiars with spare part, consumable and vendor management.

Currently, Mr. Tan is being water/wastewater technical manager at SUEZ. He is in charge to consult for not only local but also international projects.

2. Knowledge sharing projects:

 • Mentor of student group for water/wastewater treatment engineering. I help students to understand their career in water/wastewater treatment field. Lecturer at Ton Duc Thang university.
 • Founder of online technical consultant channel with knowledge in ultrapure water treatment at www.helocnuoc.com and www.aqua.edu.vn. . These e-learning about RO, UF, DI, ground water treatment and recycling water treatment technology for operators in water treatment plant, for engineers to design water treatment plant.
 • Founder of youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCXhqRQsXNr0-Q8fQ1bVWpJg. These video shares new technologies, new equipment or knowledge in water treatment.
 • Founder of facebook group: https://www.facebook.com/groups/locnuocsach. This group discusses about knowledge in design, install and operation water filtration plant.
 • Writing the book name: “How to own a water treatment plant” with knowledge about filtration technology (MF, UF, RO, DI) design and select equipment, installation, operation, maintenance and optimise water treatment plant.

3. Working nations

Vietnam, Malaysia, US, Philippines, The Netherlands

Học viên đánh giá

5
1 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Trương Công Phượng

Đúng nội dung em đang cần, anh cho em xin thêm các bản checklist theo dõi cột trao đổi ion mixed bed nhé.

Khóa học liên quan

Khóa 6: HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ CỘT TRAO ĐỔI ION BẰNG PHẦN MỀM WAVE
Mr. Trương Tường Tân
(1) 13 Học viên
990.000đ
1.390.000đ
(-29%)
990.000 1.390.000 -29%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 28 phút
Giáo trình: 35 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC