HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC RO BẰNG PHẦN MỀM WAVE


Đăng ký tham gia
Chào mừng bạn đã tham gia khóa học thiết kế hệ thống lọc nước tinh khiết RO bằng phần mềm WAVE. Sau khóa học, học viên có thể:  Sử dụng WAVE thiết kế ra được hệ thống lọc RO. Xuất được file báo cáo chi tiết với đầy đủ các thông tin cần để lựa chọn thiết bị và lắp đặt. Đưa ra thông tin vận hành hệ thống RO đã thiết kế. Tính ra được chi phí vận hành của hệ thống RO đã thiết kế

Khóa học bao gồm các chương:

Mở đầu khóa học thiết kế hệ thống lọc nước RO bằng phần mềm WAVE

Chương 1 Khai báo thông tin dự án trong phần mềm WAVE

Chương 2 Khai báo thông tin nước đầu vào trong phần mềm WAVE

Chương 3 Thiết lập thiết kế hệ thống lọc RO trong phần mềm WAVE

Chương 4 Xuất file báo cáo và hiệu chỉnh thiết kế hệ thống lọc RO trong phần mềm WAVE

Chương 5 Case study thiết kế hệ thống lọc RO trong phần mềm WAVE

Chương 6 Tổng kết khóa học thiết kế hệ thống RO bằng phần mềm WAVE

Sau khóa học, học viên có thể:

  • Sử dụng WAVE thiết kế ra được hệ thống lọc RO.
  • Xuất được file báo cáo chi tiết với đầy đủ các thông tin cần để lựa chọn thiết bị và lắp đặt.
  • Đưa ra thông tin vận hành hệ thống RO đã thiết kế.
  • Tính ra được chi phí vận hành của hệ thống RO đã thiết kế

Giảng viên

  • Mr. Trương Tường Tân

Thanh toán mua khóa học

Học phí

470.000đ

790.000đ

-41%

Học viên đánh giá

5
1 đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Ho An Thanh

Cảm ơn các video bổ ích của anh. Mặc dù chưa được gặp anh trực tiếp nhưng các video của anh đã cho em rất nhiều kiến thức. Mong anh ra nhiều video để em được học thêm nhiều kiến thức bổ ích