Khóa 4: HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC RO BẰNG PHẦN MỀM WAVE

Khóa học sử dụng phần mềm WAVE của Dupont để thiết kế hệ thống lọc nước công nghệ màng lọc RO
Mr. Trương Tường Tân
2 Đánh giá 19 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Khóa học này cung cấp:

 • Phần mềm để thiết kế hệ thống lọc UF: Các bạn tải và làm theo hướng dẫn cài đặt tại đây
 • Kiến thức để thiết kế hệ thống lọc nước UF: Các bạn xem nội dung các bài học
 • Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
 • Được trả lời câu hỏi và hướng dẫn trong các dự án thực tế

Sau khóa học, học viên có thể:

 • Sử dụng WAVE thiết kế ra được hệ thống lọc RO.
 • Xuất được file báo cáo chi tiết với đầy đủ các thông tin cần để lựa chọn thiết bị và lắp đặt.
 • Đưa ra thông tin vận hành hệ thống RO đã thiết kế.
 • Tính ra được chi phí vận hành của hệ thống RO đã thiết kế

Chúc các bạn thành công với khóa học

Giới thiệu khóa học

WAVE là phần mềm của DUPONT để hướng dẫn thiết kế các hệ thống lọc nước với công nghệ UF, RO, DI. Khóa học này được thiết kế để giúp học viên sử dụng phần mềm, thiết kế ra hệ thống lọc nước nhanh, chính xác. Khóa học bao gồm các chương:

Mở đầu khóa học thiết kế hệ thống lọc nước RO bằng phần mềm WAVE

Chương 1 Khai báo thông tin dự án trong phần mềm WAVE

Chương 2 Khai báo thông tin nước đầu vào trong phần mềm WAVE

Chương 3 Thiết lập thiết kế hệ thống lọc RO trong phần mềm WAVE

Chương 4 Xuất file báo cáo và hiệu chỉnh thiết kế hệ thống lọc RO trong phần mềm WAVE

Chương 5 Case study thiết kế hệ thống lọc RO trong phần mềm WAVE

Chương 6 Tổng kết khóa học thiết kế hệ thống RO bằng phần mềm WAVE

Nội dung khóa học

 • Bài mở đầu: giới thiệu khóa học thiết kế hệ thống lọc nước RO bằng phần mềm WAVE Học thử 05:57
 • Bài 1.0 Giới thiệu khai báo thông tin dự án trong phần mềm WAVE Học thử 01:16
 • Bài 1.1 Khai báo thông tin người sử dụng trong phần mềm WAVE 01:29
 • Bài 1.2 Khai báo thông tin dự án trong phần mềm WAVE 01:38
 • Bài 1.3 Khai báo đơn vị tiền tệ trong phần mềm WAVE 01:49
 • Bài 1.4 Khai báo thông tin hóa chất trong phần mềm WAVE 01:36
 • Bài 1.5 Khai báo thông tin chi phí trong phần mềm WAVE 01:38
 • Bài 1.6 Khai báo thông tin hiệu suất bơm trong phần mềm WAVE 01:04
 • Bài 1.7 Khai báo đơn vị đo lường trong phần mềm WAVE 02:14
 • Bài 1.8 Khai báo lưu lượng nước đầu vào 01:56
 • Bài 1.9 Khai báo thông tin pH 02:18
 • Bài 2.0 Giới thiệu khai báo thông tin nước đầu vào Học thử 01:22
 • Bài 2.1 Chọn loại nguồn nước đầu vào 02:42
 • Bài 2.2 Thiết lập pH cho nước đầu vào 01:57
 • Bài 2.3 Khai báo thành phần nước đầu vào Học thử 01:10
 • Bài 2.4 Nhập thông tin các ion trong nguồn nước đầu vào 02:43
 • Bài 2.5 Cân bằng điện tích ION 03:36
 • Bài 2.6 Chọn nguồn nước đã lưu trong phần mềm WAVE 01:06
 • Bài 2.7 Chọn hóa chất cho các quá trình trong WAVE 02:33
 • Bài 2.8 Hòa trộn các dòng nước trong WAVE 01:58
 • Bài 3.0 Giới thiệu thiết kế cấu hình hệ thống RO Học thử 01:36
 • Bài 3.1 Thêm một hệ thống RO vào cửa sổ thiết kế WAVE 01:29
 • Bài 3.2 Bỏ một hệ thống RO vào cửa sổ thiết kế WAVE 00:58
 • Bài 3.3 Chọn lưu lượng nước đầu vào 01:50
 • Bài 3.4 Thiết lập thông tin nguồn nước đầu vào 00:38
 • Bài 3.5 Thiết lập cấu hình hệ thống RO 06:21
 • Bài 3.6 Thiết lập tỷ lệ recovery cho hệ thống RO 01:41
 • Bài 3.7 Thiết lập dòng tuần hoàn cho thiết kế RO 02:49
 • Bài 3.8 Thiết lập dòng bypass cho hệ thống RO 02:08
 • Bài 3.9 Thiết lập chức năng chia dòng thành phẩm trong thiết kế RO IDS 01:54
 • Bài 3.10 Thiết lập điều chỉnh pH thiết kế RO 02:03
 • Bài 3.11 Thiết kế chức năng loại bỏ khí gas CO2 01:37
 • Bài 3.12 Thiết lập châm hóa chất đầu vào 02:45
 • Bài 3.13 Điều chỉnh các thông số rủi ro cáu cặn màng RO Học thử 02:21
 • Bài 4.0 Giới thiệu xuất file báo cáo và hiệu chỉnh thiết kế hệ thống lọc RO Học thử 01:44
 • Bài 4.1 Tạo và đọc hiểu báo cáo thiết kế hệ thống RO 06:58
 • Bài 4.2 Giả lập thông số và đánh giá thiết kế 03:32
 • Bài 4.3 Tạo thiết kế chi tiết hệ thống RO 05:42
 • Bài 4.4 Hiệu chỉnh thiết kế hệ thống RO 02:59
 • Bài 4.5 Lưu báo cáo thiết kế hệ thống lọc UF 01:00
 • Bài 5.0 Case study thiết kế hệ thống lọc RO trong phần mềm WAVE 14:18
 • Bài 6.0 Tổng kết khóa học thiết kế hệ thống RO bằng phần mềm WAVE 02:28

Thông tin giảng viên

Mr. Trương Tường Tân
73 Học viên 7 Khóa học

1. Profile:

Mr. Tan has worked at many FDI factories and water/wastewater treatment consultant firm. He is experienced with industrial water / wastewater treatment system operation, maintenance management, process optimisation, recycling, minimal liquid discharge and cost saving.

Mr. Tan has extensive practical experience in industrial water/wastewater treatment plants like physical-chemical treatment, biological treatment, filtration technologies (MF, UF, RO), Ion Exchange, evaporator. The objective in such projects is to recycle wastewater and zero liquid discharge . He also managed ultrapure water treatment plant project from installation, testing & commissioning to start up process and established the operation and maintenance team, prepare standard procedures and hand on training for client.

With this knowledge, Mr. Tan has operated online technical consultant channels: e -learning website, consultant website, fan page, YouTube to share water/wastewater treatment technologies to public and potential clients. He has a fan group on the water/wastewater treatment community.

Furthermore, Mr. Tan has experience in management and business development. He has ever managed a big team to operate and maintain water/wastewater treatment without unplan stop. He met and connected with many factories in various industries. He is also familiars with spare part, consumable and vendor management.

Currently, Mr. Tan is being water/wastewater technical manager at SUEZ. He is in charge to consult for not only local but also international projects.

2. Knowledge sharing projects:

 • Mentor of student group for water/wastewater treatment engineering. I help students to understand their career in water/wastewater treatment field. Lecturer at Ton Duc Thang university.
 • Founder of online technical consultant channel with knowledge in ultrapure water treatment at www.helocnuoc.com and www.aqua.edu.vn. . These e-learning about RO, UF, DI, ground water treatment and recycling water treatment technology for operators in water treatment plant, for engineers to design water treatment plant.
 • Founder of youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCXhqRQsXNr0-Q8fQ1bVWpJg. These video shares new technologies, new equipment or knowledge in water treatment.
 • Founder of facebook group: https://www.facebook.com/groups/locnuocsach. This group discusses about knowledge in design, install and operation water filtration plant.
 • Writing the book name: “How to own a water treatment plant” with knowledge about filtration technology (MF, UF, RO, DI) design and select equipment, installation, operation, maintenance and optimise water treatment plant.

3. Working nations

Vietnam, Malaysia, US, Philippines, The Netherlands

Học viên đánh giá

5
2 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Nguyễn Trần Phương

Bài học rất là đầy đủ về hầu hết các lệnh trong Wave và chạy ra bản thiết kế.

Trương Quốc Bảo

khóa này chi tiết, học xong xử dụng chạy phàn mềm, thiết kế rất nhanh

Khóa học liên quan

Khóa 3: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, LỰA CHỌN THIẾT BỊ, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT RO
Mr. Trương Tường Tân
(2) 43 Học viên
790.000đ
990.000đ
(-21%)
790.000đ 990.000đ -21%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 1 giờ 50 phút
Giáo trình: 42 Bài giảng
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC