Khóa 3: TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ, LỰA CHỌN THIẾT BỊ, LẮP ĐẶT HỆ THỐNG LỌC NƯỚC TINH KHIẾT RO

Khóa học hướng dẫn cách tính toán thiết kế hệ thống lọc nước công nghệ màng lọc RO.
Mr. Trương Tường Tân
2 Đánh giá 50 Học viên

Bạn sẽ học được gì

Khóa học này hướng dẫn tính toán thiết kế, lựa chọn thiết bị, lắp đặt, testing comissioning và start up hệ thống lọc nước UF. Khóa học này cung cấp:

 • Kiến thức để thiết kế hệ thống lọc nước UF: Các bạn xem nội dung các bài học
 • Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành khóa học
 • Được trả lời câu hỏi và hướng dẫn trong các dự án thực tế

Sau khóa học này, người học sẽ:

Biết cách tính toán thiết kế hệ thống lọc RO
Biết cách lựa chọn thiết bị cho hệ thống RO
Biết cách lắp đặt hệ thống lọc RO
Biết cách làm testing, commissioning và start up cho hệ thống RO
Chúc các bạn thành công với khóa học

Giới thiệu khóa học

Khóa học này bao gồm các nội dung:

Chương mở đầu: 

Tính toán, thiết kế, lựa chọn thiết bị, lắp đặt hệ thống lọc ro

Chương 1: Kiến thức nền tảng

Các thuật ngữ khi làm việc với hệ thống lọc RO

Cấu tạo và nguyên lý làm việc của màng RO

Hướng dẫn đọc hiểu các thông số của màng lọc RO

Các loại nguồn nước đầu vào hệ thống RO và tính chất

Giới thiệu các họ màng RO filmtec

Các kiểu thiết kế hệ thống lọc RO

Các cấu phần chính trong hệ thống lọc RO

Nguyên lý vận hành trong hệ thống lọc RO

Chương 2: Tính toán, lựa chọn thiết bị

Các thông số đầu vào để thiết kế hệ thống lọc RO

Hướng dẫn chọn màng cho hệ thống lọc RO

Chọn fluxrate cho hệ thống lọc RO

Tính toán số lượng màng cho hệ thống lọc RO

Tính toán số lượng ống màng và stage cho hệ thống lọc RO

Tính số lượng ống màng ở mỗi Stage

Tóm tắt các bước tính toán cho hệ thống lọc RO

Chọn bơm cho hệ thống lọc RO

Chọn thiết bị đo cho hệ thống lọc RO

Chọn van cho hệ thống lọc RO

Chọn bơm hóa chất cho hệ thống lọc RO

Chọn bồn chứa cho hệ thống lọc RO

Chọn bồn chứa hóa chất cho hệ thống lọc RO

Tính toán thiết kế module CIP cho hệ thống lọc RO

Thiết kế hệ thống điện cho hệ thống lọc RO

Chương 3: Case study thiết kế bằng WAVE

Case study thiết kế hệ thống lọc RO bằng phần mềm WAVE

Hướng dẫn đọc báo cáo thiết kế hệ thống lọc RO bằng phần mềm WAVE

Chương 4: Hướng dẫn lắp đặt hệ thống lọc RO

Triển khai các tính toán thiết kế lên bảng vẽ

Danh sách sản phẩm đầu ra của file thiết kế hệ thống RO

Lập kế hoạch quản lý dự án lắp đặt hệ thống RO

Một số lưu ý khi lắp đặt hệ thống lọc RO

Chương 5: Hướng dẫn start up hệ thống lọc RO sau lắp đặt

Hướng dẫn start up khi lắp đặt hệ thống lọc RO

Hướng dẫn làm functional test cho hệ thống lọc RO

Chương Tổng kết

Tổng kết khóa học tính toán thiết kế lựa chọn thiết bị hệ thống lọc RO

 

 

 

 

Nội dung khóa học

 • Giới thiệu khóa học tính toán, thiết kế, lựa chọn thiết bị, lắp đặt hệ thống lọc RO Học thử 3:32
 • Bài 1: Các thuật ngữ khi làm việc với hệ thống lọc RO Học thử 9:18
 • Bài 2: Cấu tạo và nguyên lý làm việc của màng RO 6:00
 • Bài 3: Hướng dẫn đọc hiểu các thông số của màng lọc RO 6:07
 • Bài 4: Các loại nguồn nước đầu vào hệ thống RO và tính chất 3:30
 • Bài 5: Giới thiệu các họ màng RO filmtec 3:25
 • Bài 6: Các kiểu thiết kế hệ thống lọc RO 3:30
 • Bài 7: Các cấu phần chính trong hệ thống lọc RO 2:09
 • Bài 8: Nguyên lý vận hành trong hệ thống lọc RO 2:49
 • Bài 9: Các thông số đầu vào để thiết kế hệ thống lọc RO Học thử 3:16
 • Bài 10: Hướng dẫn chọn màng cho hệ thống lọc RO 5:25
 • Bài 11: Chọn fluxrate cho hệ thống lọc RO Học thử 4:39
 • Bài 12: Tính toán số lượng màng cho hệ thống lọc RO 4:54
 • Bài 13: Tính toán số lượng ống màng và stage cho hệ thống lọc RO 4:36
 • Bài 14: Tính số lượng ống màng ở mỗi Stage 4:50
 • Bài 15: Tóm tắt các bước tính toán cho hệ thống lọc RO 4:32
 • Bài 16: Chọn bơm cho hệ thống lọc RO Học thử 6:04
 • Bài 17: Chọn thiết bị đo cho hệ thống lọc RO 6:31
 • Bài 18: Chọn van cho hệ thống lọc RO 2:20
 • Bài 19: Chọn bơm hóa chất cho hệ thống lọc RO 8:15
 • Bài 20: Chọn bồn chứa cho hệ thống lọc RO 2:53
 • Bài 21: Chọn bồn chứa hóa chất cho hệ thống lọc RO 3:56
 • Bài 22: Tính toán thiết kế module CIP cho hệ thống lọc RO 6:14
 • Bài 23: Thiết kế hệ thống điện cho hệ thống lọc RO 4:18
 • Bài 24: Case study thiết kế hệ thống lọc RO bằng phần mềm WAVE 14:18
 • Bài 25: Hướng dẫn đọc báo cáo thiết kế hệ thống lọc RO bằng phần mềm WAVE 5:53
 • Bài 26: Triển khai các tính toán thiết kế lên bảng vẽ 6:27
 • Bài 27: Danh sách sản phẩm đầu ra của file thiết kế hệ thống RO Học thử 3:50
 • Bài 28: Lập kế hoạch quản lý dự án lắp đặt hệ thống RO 3:26
 • Bài 29: Lắp đặt hệ thống lọc nước RO 3:26
 • Bài 30: Một số lưu ý khi lắp đặt hệ thống lọc RO 4:06
 • Bài 31: Hướng dẫn start up khi lắp đặt hệ thống lọc RO Học thử 6:50
 • Bài 32: Hướng dẫn làm functional test cho hệ thống lọc RO 2:53
 • Tổng kết khóa học tính toán thiết kế lựa chọn thiết bị hệ thống lọc RO Học thử 1:42

Thông tin giảng viên

Mr. Trương Tường Tân
162 Học viên 7 Khóa học

1. Profile:

Mr. Tan has worked at many FDI factories and water/wastewater treatment consultant firm. He is experienced with industrial water / wastewater treatment system operation, maintenance management, process optimisation, recycling, minimal liquid discharge and cost saving.

Mr. Tan has extensive practical experience in industrial water/wastewater treatment plants like physical-chemical treatment, biological treatment, filtration technologies (MF, UF, RO), Ion Exchange, evaporator. The objective in such projects is to recycle wastewater and zero liquid discharge . He also managed ultrapure water treatment plant project from installation, testing & commissioning to start up process and established the operation and maintenance team, prepare standard procedures and hand on training for client.

With this knowledge, Mr. Tan has operated online technical consultant channels: e -learning website, consultant website, fan page, YouTube to share water/wastewater treatment technologies to public and potential clients. He has a fan group on the water/wastewater treatment community.

Furthermore, Mr. Tan has experience in management and business development. He has ever managed a big team to operate and maintain water/wastewater treatment without unplan stop. He met and connected with many factories in various industries. He is also familiars with spare part, consumable and vendor management.

Currently, Mr. Tan is being water/wastewater technical manager at SUEZ. He is in charge to consult for not only local but also international projects.

2. Knowledge sharing projects:

 • Mentor of student group for water/wastewater treatment engineering. I help students to understand their career in water/wastewater treatment field. Lecturer at Ton Duc Thang university.
 • Founder of online technical consultant channel with knowledge in ultrapure water treatment at www.helocnuoc.com and www.aqua.edu.vn. . These e-learning about RO, UF, DI, ground water treatment and recycling water treatment technology for operators in water treatment plant, for engineers to design water treatment plant.
 • Founder of youtube channel: https://www.youtube.com/channel/UCXhqRQsXNr0-Q8fQ1bVWpJg. These video shares new technologies, new equipment or knowledge in water treatment.
 • Founder of facebook group: https://www.facebook.com/groups/locnuocsach. This group discusses about knowledge in design, install and operation water filtration plant.
 • Writing the book name: “How to own a water treatment plant” with knowledge about filtration technology (MF, UF, RO, DI) design and select equipment, installation, operation, maintenance and optimise water treatment plant.

3. Working nations

Vietnam, Malaysia, US, Philippines, The Netherlands

Học viên đánh giá

5
2 Đánh giá

100%

0%

0%

0%

0%

Trương Công Phượng

Chờ lâu lắm mới thấy anh ra khóa học này. Rất hay, rất phù hợp với những anh em muốn làm trong ngành lọc nước tinh khiết như mình.

Trương Quốc Bảo

cảm ơn khóa học

Khóa học liên quan

Khóa 4: HƯỚNG DẪN THIẾT KẾ HỆ THỐNG LỌC RO BẰNG PHẦN MỀM WAVE
Mr. Trương Tường Tân
(2) 23 Học viên
790.000đ
990.000đ
(-21%)
790.000 990.000 -21%
Đăng ký học Thêm vào giỏ hàng
Thời lượng: 2 giờ 45 phút
Giáo trình: 34 Bài học
Học mọi lúc mọi nơi
Học trên mọi thiết bị: Mobile, TV, PC